Polityka prywatności

1. PPiH Restol sp. z o.o. (dalej „Restol”) przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Restol z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Restol zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w szczególności przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Restol sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień do przetwarzania danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie jest Restol.


3. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji i korzystania ze Sklepu są przetwarzane w celu obsługi konta użytkownika w Sklepie oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu (podstawą jest art. 6 ust 1 lit. b) RODO). Ponadto dane są przetwarzane do celów księgowych (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), do kontaktowania się z Klientem (podstawą jest prawnie uzasadniony interes Restol polegający na utrzymywaniu relacji z Klientami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także w celu dochodzenia przez Restol roszczeń (podstawą jest prawnie uzasadniony interes Restol polegający na dochodzeniu własnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za odrębną zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Restol informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach (podstawą jest prawnie uzasadniony interes Restol polegający na marketingu własnych usług i produktów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.


4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest co do zasady dobrowolne, w niektórych przypadkach jest jednak niezbędne do podjęcia określonych czynności (jak np. założenia konta użytkownika, realizacji zamówienia, odpowiedzi na zapytanie). Klienci mogą przeglądać stronę internetową Sklepu oraz zamieszczone w nim oferty towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.


5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (jak np. organom wymiaru sprawiedliwości). Ponadto dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Restol podmiotom, z których usług Restol korzysta w związku z prowadzeniem swojej działalności (firmy kurierskie, księgowe, prawnicze, informatyczne).


6. Dane Klientów będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji złożonego zamówienia oraz tak długo, jak Klient nie zlikwiduje swojego konta użytkownika. Po tym czasie dane Klienta mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Restol.


7. Dane Klientów nie będą wykorzystywane w celu podejmowania wobec nich decyzji w sposób zautomatyzowany.


8. Klientom, w związku z przetwarzanie ich danych osobowych przez Restol, przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (przetwarzanych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Restol – w tym w celach marketingowych) i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Prawa te mogą podlegać ograniczeniu w niektórych przypadkach, na podstawie przepisów prawa.


9. Okazjonalnie, za odrębną zgodą Klienta, Restol przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Sklepu do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.


10. Restol sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.


11. Restol sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies"
zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl