Regulamin

Regulamin sklepu internetowego RESTOL Sp. z o.o. w Bratkowicach

 

 1. Warunki ogólne.

 

 

  1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.restol.com.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta.
  2. W dalszej części regulaminu jako Sklep rozumie się sklep internetowy: sklep.restol.com.pl, natomiast jako Klienta rozumie się osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy lub podmiot prawny dokonujący zakupu w Sklepie.
  3. Sklep znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.restol.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Oferta Sklepu jest ważna na terenie Polski. W przypadku zamówień z innych państw nastąpi indywidualna wycena kosztów transportu.
  4. Sklep pod nazwą sklep.restol.com.pl jest prowadzony przez firmę:

PPiH Restol sp. z o.o.

Bratkowice 6,

36-055 Bratkowice

Nr KRS: 0000030246
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 50.000 zł.

Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Odpowiedzi na pytania składane drogą mailową również należy się spodziewać w takich godzinach.

 1. Prawem właściwym zamówienia (umowy kupna-sprzedaży) jest prawo polskie.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli i artykułów wyposażenia wnętrz.

 1. Oferta Sklepu.

 

 1. Wszystkie ceny produktów oferowanych w Sklepie są cenami brutto, zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Pomimo dołożonych wszelkich starań, nie gwarantujemy że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z osobą obsługującą Sklep.
 4. Wszystkie produkty Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i są objęte gwarancją producenta.
 5. Meble są zapakowane w oryginalne opakowanie producenta i przeznaczone są do samodzielnego montażu przez Klienta. W paczce znajdują się: elementy mebla, akcesoria, instrukcja montażu, gwarancja wraz z opisem konserwacji mebli.
 6. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Państwo zostaną poinformowani przez pracownika sklepu sklep.restol.com.pl


III. Procedura składania i realizacji zamówień.

 

 1. Zamówienie Klient składa za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk "do kasy". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, należy założyć konto użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych kontaktowych, podanie poprawnego i istniejącego adresu e-mailowego, numeru telefonu pod którym będzie dostępna osoba do kontaktu z kurierem dostarczającym meble. Nie podanie numeru telefonu może powodować opóźnienia i trudności w dostawie oraz dodatkowe koszty za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wstępne potwierdzenie na email podany podczas rejestracji. Następnie zamówienie podlega weryfikacji. Jeśli wszystkie zamówione produkty są dostępne, pracownik sklepu przesyła, na adres mailowy podany przy rejestracji, dane do przelewu, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku braków, pracownik sklepu poinformuje zamawiającego o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.
 3. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Restol sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Restol sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Zamówienia Klient można składać 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub terminową realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 7. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane kontaktowe (np. podano nieistniejący e-mail, podano błędny e-mail lub nie podano numeru telefonu) nie będą rozpatrywane.
 8. Zamówienie zostanie anulowane w przypadku braku płatności w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Restol sp. z o.o.
 9. W przypadku złożenia kilku zamówień Sklep zastrzega sobie możliwość do łączenia wysyłek w jedną.
 10. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep. Wszystkie dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie podlegają przetwarzaniu w jakikolwiek innych celach niż realizacja zamówienia, korespondencja z Klientem i przesyłanie informacji handlowych. Klienci maja prawo zmieniania i usuwania swoich danych.
 11. Restol sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Restol sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 12. Klient przy pierwszym logowaniu w sklepie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Restol sp. z o.o.

 


 1. Warunki płatności.

 

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.restol.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 3. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wprowadzić dane Klienta oraz podać numerem NIP.
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Możliwe są następujące formy płatności:
  A/ Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Restol sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 5. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na konto Sklepu towar zostaje wysłany do Klienta.
 6. W przypadku nie otrzymania wpłaty w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.

 

 1. Czas realizacji zamówienia, transport, dostawa towarów, zwrot towaru

 

 1. Maksymalny termin realizacji zamówień wynosi 28 dni roboczych. Termin realizacji liczony jest od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracownika sklepu. Każda wysyłka-dostawa towaru do Klienta jest poprzedzona informacją przesłaną pocztą e-mailową przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mailowy. Za dni robocze uznane są wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo uznanych za świąteczne. Klient jest zobowiązany zapewnić odbiór towaru w dzień umówiony z firmą spedycyjną. W przypadku nie zapewnienia odbioru, Klient może zostać obciążony kosztami wynikającymi z powtórnego doręczenia.
 2. Towar może być wysłany przesyłką kurierską lub odebrany osobiście przez Klienta.
 3. Przy odbiorze zamówionych towarów Klient jest zobowiązany do:
  a) sprawdzenia stanu opakowania i pokwitowania faktu otrzymania przesyłki,
  b) w przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń opakowania prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera na okoliczność ewentualnych uszkodzeń mechanicznych mogących powstać w czasie transportu, co pozwoli przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy sporządzić protokół szkody z kurierem.
 4. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody w ciągu 72 godzin od dostarczenia towaru jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczania towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, kiedy kupujący jest osoba fizyczną oraz dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Kupujący może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.
 6. Zwracany towar  należy przesłać transportem we własnym zakresie. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 7. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą
 • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstapienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

 


 1. Rękojmia i gwarancja

 

 1. Wszystkie nasze produkty sprzedane na terenie Polski objęte są gwarancją w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
 2. Restol sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi konsumenckiej zawarte w Kodeksie Cywilnym.


VII. Procedura składania i realizacji reklamacji.

 

 1. W celu zgłoszenia reklamacji należy wysłać formularz reklamacyjny, na adres poczty elektronicznej e-mail kontrola@restol.com.pl, lub listem poleconym na adres PPIH RESTOL Sp. z o.o. Bratkowice 6, 36-055 Bratkowice z dopiskiem”reklamacja”.
 2. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędny jest dokument zakupu – paragon lub faktura Vat oraz prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny.
 3. Po wysłaniu zgłoszenia reklamacyjnego skontaktuje się z Państwem pracownik firmy, który ustali sposób załatwienia reklamacji.
 4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zakupionych wyrobów niezwłocznie po dostawie. Reklamacje dotyczące zarysowań lub uszkodzeń mechanicznych zgłoszone w późniejszym terminie niż3 dni robocze od przyjęcia dostawy nie będą uwzględnione.
 5. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli.
 6. W przypadku zgłoszenia usterki wynikającej z niewłaściwego użytkowania produktu (np.: niezgodnie z jego przeznaczeniem) naprawa produktu dokonana będzie odpłatnie na koszt Klienta.
 7. Zakupione meble nie podlegają reklamacji i wymianie z powodu: złego doboru kolorystyki mebli, błędnego wymierzenia pomieszczenia, w którym przewidziana jest eksploatacja mebli, itd.
 8. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Restol sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Restol sp. z o.o. albo Restol sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 9. Restol sp.z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Restol sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Restol sp. z o.o.

 


VIII. Polityka Prywatności i Polityka Cookies

 

 1. PPiH Restol sp. z o.o. (dalej „Restol”) przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Restol z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Restol zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w szczególności przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Restol sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień do przetwarzania danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie jest Restol.
 3. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji i korzystania ze Sklepu są przetwarzane w celu obsługi konta użytkownika w Sklepie oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu (podstawą jest art. 6 ust 1 lit. b) RODO). Ponadto dane są przetwarzane do celów księgowych (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), do kontaktowania się z Klientem (podstawą jest prawnie uzasadniony interes Restol polegający na utrzymywaniu relacji z Klientami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także w celu dochodzenia przez Restol roszczeń (podstawą jest prawnie uzasadniony interes Restol polegający na dochodzeniu własnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za odrębną zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Restol informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach (podstawą jest prawnie uzasadniony interes Restol polegający na marketingu własnych usług i produktów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest co do zasady dobrowolne, w niektórych przypadkach jest jednak niezbędne do podjęcia określonych czynności (jak np. założenia konta użytkownika, realizacji zamówienia, odpowiedzi na zapytanie). Klienci mogą przeglądać stronę internetową Sklepu oraz zamieszczone w nim oferty towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (jak np. organom wymiaru sprawiedliwości). Ponadto dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Restol podmiotom, z których usług Restol korzysta w związku z prowadzeniem swojej działalności (firmy kurierskie, księgowe, prawnicze, informatyczne).
 6. Dane Klientów będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji złożonego zamówienia oraz tak długo, jak Klient nie zlikwiduje swojego konta użytkownika. Po tym czasie dane Klienta mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Restol.
 7. Dane Klientów nie będą wykorzystywane w celu podejmowania wobec nich decyzji w sposób zautomatyzowany.
 8. Klientom, w związku z przetwarzanie ich danych osobowych przez Restol, przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (przetwarzanych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Restol – w tym w celach marketingowych) i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Prawa te mogą podlegać ograniczeniu w niektórych przypadkach, na podstawie przepisów prawa.
 9. Okazjonalnie, za odrębną zgodą Klienta, Restol przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Sklepu do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 10. Restol sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 11. Restol sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies* zamieszczona na stronie.

VIII. Uwagi końcowe.

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem właściwe jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Restol sp. z o.o. w ramach sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.14r.
 5. Transakcje zawarte przed 25.12.14r podlegają dotychczasowemu Regulaminowi i prawu. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl